login
Yrityksille ja yhteisöille

Yritysten tulee huolehtia, että työntekijöillä on turvalliset työolosuhteet ja toisaalta sitouttaa kaikki työntekijät toimitaan turvallisen työpaikan puolesta. Työnantajan tulee huolehtia, että henkilökunnalla on riittävät tiedot ja valmiudet toimia niin ennaltaehkäistessään onnettomuuksia kuin myös onnettomuustilanteessa.

Yritysten tulee laatia
pelastussuunnitelma, jossa mietitään etukäteen mahdolliset riskit sekä keinot niiden välttämiseen sekä toimintaohjeet erilaisiin onnettomuustilanteisiin.

Henkilökunnalla tulee olla mahdollisuus osallistua turvallisuuskoulutukseen.

Suurten yleisötilaisuuksien järjestäjän tulee laatia tapahtuman pelastussuunnitelma. Tilapäismajoitusta järjestävän on laadittava tilapäismajoituksen pelastussuunnitelma.