login
Asuinrakennusten palotarkastus

image

Asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennusten valvonnan keskeisenä tavoitteena on asumisen paloturvallisuuden parantaminen ja erityisesti palokuolemien vähentäminen. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi vakituisesti asuttujen asuinrakennusten säännöllisen valvonnan määräväli on Pirkanmaalla palvelutasopäätöksen perusteella enintään 60 kk.

Paloturvallisuuden itsearvioinnissa pelastuslaitos postittaa valvottaviin kohteisiin saatekirjeen, tarkastuslomakkeen ja opasmateriaalia, joiden perusteella asukas tekee omatoimisesti kartoituksen kotinsa paloturvallisuuden perusasioista. Tarkastuslomake palautetaan pelastuslaitokselle, jossa lomakkeen perusteella arvioidaan mahdolliset jälkivalvontatarpeet sekä kirjataan suoritettu itsearviointi valvontarekisteriin. Perinteinen palotarkastus suoritetaan kohteisiin, jotka eivät palauta tarkastuslomaketta.

 

Pientalon Paloturvallisuusopas.pdf


Pelastussuunnitelmavelvollisten asuinrakennusten osalta säännöllinen valvonta toteutetaan Pirkanmaalla perinteisin palotarkastusmenetelmin sekä asiakirjavalvonnalla.

Pientalon omavalvontalomakkeen avulla voit arvioida kotisi paloturvallisuutta.

Tarkastuslomake.pdf

 

TÄRKEÄÄ! Pahoittelemme, että tänä vuonna postin kuljetettavaksi lähti tarkastuslomake, joka sisältää maininnan myös sähköisestä palautusmahdollisuudesta. Tänä vuonna emme ota tarkastuslomakkeita vastaan sähköisesti vaan ainoastaan postitse palautettuna. Pahoittelut.