login
Asuinrakennusten palotarkastus

image

Pirkanmaan asuinrakennuksissa tapahtuu vuosittain lähes 300 tulipaloa. Asuinrakennusten tulipaloista noin 60 % on ihmisen aiheuttamia. Paloturvallisuutta pyritään edistämään lisäämällä asukkaiden tietoisuutta asumisen riskeistä sekä turvallisuuden edistämisestä omassa kodissa. Paloturvallisuuden itsearviointi on kehitetty tätä varten.
 
Asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennusten valvonnan keskeisenä tavoitteena on asumisen paloturvallisuuden parantaminen ja erityisesti palokuolemien vähentäminen. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi vakituisesti asuttujen asuinrakennusten säännöllisen valvonnan määräväli on Pirkanmaalla palvelutasopäätöksen perusteella enintään 60 kk.
 
Paloturvallisuuden itsearvioinnissa pelastuslaitos toimittaa valvottaviin kohteisiin saatekirjeen, paloturvallisuusoppaan sekä tarkastuslomakkeen, joiden perusteella asukas tekee omatoimisesti kartoituksen kotinsa paloturvallisuuden perusasioista. Tarkastuslomakkeen pystyy täyttämään myös netissä ja toimittamaan sähköisesti pelastuslaitokselle. Palautetun lomakkeen perusteella arvioidaan mahdolliset jälkivalvontatarpeet sekä kirjataan suoritettu itsearviointi valvontarekisteriin. Perinteinen palotarkastus suoritetaan kohteisiin, jotka eivät palauta tarkastuslomaketta.

Pientalon paloturvallisuusopas.pdf

 


Pelastussuunnitelmavelvollisten asuinrakennusten osalta säännöllinen valvonta toteutetaan Pirkanmaalla perinteisin palotarkastusmenetelmin sekä asiakirjavalvonnalla.

Pientalon omavalvontalomakkeen avulla voit arvioida kotisi paloturvallisuutta.

Pientalon itsearviointilomake.pdf

 

If necessary, you can request material in English: palotarkastus@tampere.fi.

Vid behov kan du begära material på svenska: palotarkastus@tampere.fi.