login
Turvallista Pirkanmaata tekemässä: Palopäällikkö Mika
Palopäällikkö Mika on toiminut VPK:ssa, asunut Pispalan paloaseman ”opiskelija-asuntolassa” ja tehnyt töitä puolustusvoimillekin. Urheilullinen kuoropoika on rauhallinen, mutta jämäkkä esimies.

Mikä on koulutuksesi ja työkokemuksesi?
”Suoritin lääkintävahtimestari – sairaankuljettajatutkinnon vuonna 1988, jonka jälkeen suoritin palomiestutkinnon Tampereella. Se oli alueellinen tutkinto, koska oli tarvetta saada oman alueen väkeä töihin ja se kesti 4 kuukautta. Koulun aikana asuttiin Pispalan paloasemalla, joka toimi ”oppilasasuntolana”. Tutkinto piti sisällään pelastustoimintaa ym. sen aikaisten palomieskurssien vaatimusten mukaisesti.”

Ennen lääkintävahtimestarin tutkintoa Mika oli jo Ruoveden kunnalla palomiesharjoittelijana ja kurssin jälkeen hän jatkoi töitä Ruovedellä. Hän teki töitä palomiehenä, sairaankuljetuksessa ja välillä myös aluehälytyskeskuksessa. Tuolloin Ruovedellä oli töissä 4 palomiestä, 4 AHK-päivystäjää sekä palopäällikkö ja apulaispalopäällikkö.

”Suoritin alemman päällystötutkinnon Espoossa vuonna 1994, joka antoi mahdollisuuden toimia pienempien kuntien palopäällikkönä. Tutkinto sisälsi mm. hallintoa ja palotarkastustoimintaa. Pienten kuntien palopäälliköt hoitivat siis mm. palotarkastuksia, yleisesti piti tietää melkein asiasta kuin asiasta. Tutkinnon yhteydessä suoritin myös väestönsuojelupäällikön tutkinnon Lohjalla. Pienissä kunnissa myös väestönsuojelupäällikön työt (kuten myös Ruovedellä) sisältyivät usein palopäällikön tehtäviin.”

”Toimin Ruoveden kunnassa apulaispalopäällikkönä ja vuodesta 2001 alkaen palopäällikkönä. Ruoveden kunta tuli mukaan vuonna 2003 perustettuun Tampereen aluepelastuslaitokseen ja toimin silloin palopäällikkö-nimikkeellä ja myöhemmin palomestarina.”

”Valmistuin palopäällystön koulutusohjelmasta insinööriksi vuonna 2004. Laitoin faxin 15 min ennen hakuajan loppua ja sain luvan laittaa hakemuksen ja pääsin sisään kouluun. Tutkinto suoritettiin Pelastusopistolla Kuopiossa. Opinnäytetyöni tein osaamiskartoituksesta.”

Mika lähti Keuruulle pioneerirykmentin palvelukseen vuonna 2005 hakemaan kokemusta ja vaihtelua työhönsä. Hänen toimenkuvaansa kuului koulutusten suunnittelua, kantahenkilökunnan kouluttamista sekä osittain kaluston kehittämistä. Työ ei tuntunut omalta ja takaisin pelastuslaitokselle hän palasi vuoden kuluttua palotarkastusinsinööriksi.


Vuonna 2007 Mika palasi Ruovedelle palomestariksi ja vuonna 2009 hänestä tuli palopäällikkö. Organisaatiomuutoksen seurauksena vuonna 2011 Pohjois-Pirkanmaan toimialue suureni ja sen myötä tuli alueelle myös yksi 24 h asema. Muuten kaikki palomiehet ovat päivätyöntekijöitä ja heidän lisäkseen on paljon vapaaehtoista henkilöstöä.

Mikä on nykyinen työnkuvasi ja millainen on toimialueesi?
”Toimin nykyään Pohjoisen pelastusalueen palopäällikkönä. Pelastusalueen erityispiirteitä ovat pitkät välimatkat. Kunnat ovat isoja, ja pääosin muuttotappiollisia. Alue nojaa vahvasti vapaaehtoisen henkilöstön varaan. Väestökehityksen takia kolmannen sektorin tilanne muuttuu tulevaisuudessa yhä haasteellisemmaksi ja sitä on yritettävä tukea mahdollisimman tehokkaasti.

Mika on esimiehenä seitsemälle palomestarille ja alueen palomiesten määrä on noin 30. Alueella toimivat palotarkastajat kuuluvat johtavan palotarkastajan alaisuuteen.

"Toimenkuvani palopäällikkönä on hieman toisenlainen kuin kahden muun pelastusalueen palopäälliköitten. Teen jossain määrin itsenäisemmin päätöksiä, kuten päivätyöntekijöiden henkilöstöhallintoon kuuluvat päätökset. Vapaaehtoiseen henkilöstöön ja kuntiin päin pitää olla aktiivisesti yhteydessä aina, kun se on mahdollista. Toiminnan ohjaus alueelle tulee pitkälti keskushallinnosta, mutta tavoitteiden asetteluun, seurantaan ja vuosisuunnitelmiin voi jossain määrin vaikuttaa myös paikallisesti. Palomestareiden vastuualueiden ja työnteon suunnittelua olen sitonut mm. kehityskeskusteluiden yhteyteen. Yleisesti pitäisi pyrkiä tasapuolisuuteen, ettei kukaan kuormitu liikaa, tämä on toisinaan haasteellista. Taloutta on pyrittävä myös seuraamaan pitkin vuotta. Koska toimipaikkani on kaukana keskuspaikasta, niin ajokilometrejä tulee vuosittain paljon. Vähitellen pitäisi pyrkiä hyödyntämään tehokkaammin mm. videoneuvottelumahdollisuuksia.”

Mika toimii myös P34-ringissä, eli hän on vuorollansa koko Pirkanmaan alueella varallaolossa oleva päällystöviranhaltija. Pirkanmaalla päivystää kolme palomestaria ja tämä P34 on tietyllä tavalla varalla kaikille näille ja suoraan vasteissa suuronnettomuuksissa. Varallaoloa tehdään kerrallaan joko 2 päivää (ma-ti, ke-to) tai 3 päivää (pe-su).

Millainen olet esimiehenä?
”En ole mikään julma auktoriteetti, toisaalta joskus pitäisi sanoa kovemminkin. Haasteena esimiehenä on olla tasapuolinen ja rehellinen. Pyrin ottamaan ihmisten mielipiteet huomioon. Tarkkuuteen pitää työnteossa aina pyrkiä, eli tekee huolellisesti sen mitä tekee – tästä periaatteesta pyrin pitämään kiinni ja tietysti toivon, että muutkin työnsä näin tekisivät”

”En pyri nostamaan itseäni voimakkaasti muiden yläpuolelle vaan koen olevani kaikkien kanssa samaa porukkaa ja yritän olla helposti lähestyttävä. Otan täten joskus kantaa pieniin asioihin, jotka eivät välttämättä minulle kuulu. Tämä saattaa tuottaa välillä ehkä hieman ylimääräistä painetta itselleni.  En koe kuitenkaan olevani niin iso päällikkö, jottei minulle voisi soittaa ja pyrin aina auttamaan, jos on mahdollista.


Minkälainen pelastuslaitos on työpaikkana?
”Työtehtävät ovat vaihtelevia, mikä on hyvä asia. Olen ylpeä työstäni, palokunnan työ on arvokasta ja arvostettua. Arvostan myös vpk-puolta eli koko kenttää. Harmittaa, että vapaaehtoisten ja vakinaisten välillä on jaottelua. Täällä meidän pelastusalueella on pakko pelata yhdessä ja koen, että meillä yhteistyö toimii mallikkaasti. Miinuksena nykyisin on, että palopäällikkönä operatiivisen toiminnan osaamisen ylläpitäminen on vaikeaa.”

”Pelastuslaitoksella myös harrastetaan yhdessä. Laitokselle perustetun mieskuoron toimintaan olen liittynyt ja kokemukset ovat hyviä, laulan myös Ruoveden mieskuorossa. Liikunta, kuten jääkiekko ja jalkapallo ym. joukkuepelit ovat olleet aina tärkeitä, ja mikä olennaista, työtä tukevia harrastuksia.”

Mitkä ovat työsi haasteet?
”Ajankäytön hallinta, paljon asioita on hoidettavana, välillä tulee tunne vanhasta kunnan päällikön työstä. Hoidettavat asiat vaihtelevat; välillä ollaan matalalla tasolla ja välillä hyvinkin isoissa linjoissa.”

Haastattelun aikana tapahtunutta
Kesken haastattelun tulee puhelu Radio Cityltä ja Mika pääsee haastatteluun, joka tulee ulos myöhemmin päivällä. Haastattelu liittyy Pohjois-Pirkanmaalla pidettäviin sopimuspalokuntien rekrytointipäiviin, joissa koetetaan saada uusia henkilöitä mukaan palokuntatoimintaan. Rekrytointipäivät huipentuivat valtakunnalliseen Päivä Paloasemalla –tapahtumiin. Myös edellisenä päivänä tuli puhelu ja Mika oli suorassa lähetyksessä Yle Tampereella. Haastattelut Mika antaa tottuneesti ja luontevasti.