login

Viranomaisella on velvollisuus ilmoittaa havaitsemastaan palo- tai onnettomuusvaarasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa ja esimerkiksi tukiasumisesta tai hoitolaitostoiminnasta huolehtivia järjestäjiä.

Lisätietoa palovaarojen ja muiden onnettomuusuhkien tunnistamisesta:

Palovaarojen ja muiden onnettomuusuhkien tunnistaminen ja niistä ilmoittaminen.pdf