login
Kemikaalien turvallinen käyttö

Kotitalouden kemikaalit

Meistä jokainen joutuu päivittäin tekemisiin erilaisten kemikaalien kanssa. Kotitalouksissa kemikaaleja käytetään esimerkiksi tekstiilien ja astioiden pesussa, siivouksessa ja erilaisissa harrastuksissa. Myös remontoidessa tarvitaan kemikaaleja (maalit, liimat lakat), samoin autoilija käyttää niitä (polttoaineet, öljytuotteet, pesuaineet, vahat jne.). Useimmista kodeista löytyy myös kosmetiikkaa (kynsilakat, meikit), lääkkeitä, putkenavausnesteitä, tahranpoistoaineita ja muita erikoiskemikaaleja. Puutarhassa jotkut käyttävät torjunta-aineita ja biosidejä ja kesällä grillatessa kuluu sytytysnesteitä ja nestekaasua.

Kemikaalien vaarat

Vaikka kemikaalien käytön hyödyt ovat kiistattomia, voi niiden käyttöön liittyä vaaraa terveydelle ja ympäristölle. Eräät kemikaalit voivat aiheuttaa palo- ja räjähdysvaaraa (nestekaasu, tinneri). Tärkeää on tuntea kemikaalien varoitusmerkinnät. Uudet CLP:n mukaiset valkopohjaiset varoitusmerkinnät korvaavat vanhat oranssipohjaiset varoitusmerkinnät siirtymäaikojen puitteissa.

 

Kemikaalien turvallinen käyttö
Olennaista onkin tutustua kemikaalin ominaisuuksiin sekä turvallisiin käyttötapoihin jo ennen ostopäätöstä. Tietoa kemikaaleista saa tuotteiden pakkausmerkinnöistä. Tärkeää on tutustua käyttöohjeisiin ennen kemikaalin käyttöönottoa. Käytä tarvittaessa suojakäsineitä ja muita suojavarusteita.

 

Käytä, säilytä ja hävitä kemikaalit oikein

  1. Lue aina pakkausmerkinnät.
  2. Tunne varoitusmerkinnät ja noudata ohjeita.
  3. Annostele käyttöohjeen mukaan: ei ylimääräistä varmuuden vuoksi.
  4. Käytä tarvittaessa suojakäsineitä ja muita suojavarusteita. Älä sekoita kemikaaleja keskenään.
  5. Älä käytä vahvoja kemikaaleja lasten läheisyydessä. Kemikaalit, joissa on turvasuljin ovat erityisen vaarallisia.
  6. Säilytä vahvat kemikaalit lasten ja kotieläinten ulottumattomissa ja erillään elintarvikkeista.
  7. Säilytä kemikaalit aina alkuperäispakkauksissa, jotta tuotteen varoitus- ja muut merkinnät ovat selkeästi näkyvillä. Jos alkuperäispakkaus vaurioituu ja siirrät kemikaalin toiseen säilytysastiaan, siirrä myös etiketin tiedot. Älä siirrä vaarallisia kemikaaleja elintarvikepakkauksiin, esimerkiksi juomapulloihin.

 

Lisätietoa kemikaalien turvallisesta käytöstä ja varoitusmerkinnöistä löytyy Kodin kemikaalit-oppaasta.