login
Kiinteistön öljysäiliö

Pidä huolta öljysäiliöstäsi


Pirkanmaan pelastuslaitos on mukana pilottihankkeessa, jossa halutaan ihmisten kiinnittävän huomiota lämmitysöljysäiliön kuntoon. Hankkeen tuloksena on syntynyt valtakunnalliseenkin käyttöön tarkoitetut ”Pidä huolta öljysäiliöstäsi” -asukastiedote ja "Lämmitysöljysäiliön ja öljylämmityslaitteiston sijoittaminen, huolto, tarkastuttaminen ja käytöstä poistaminen" -opas.
Hankkeen tarve ja tausta


Pirkanmaan pelastuslaitos, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (31.12.2009 saakka Pirkanmaan ympäristökeskus) ja Tampereen kaupungin ympäristöpalvelut toteuttivat 2008 yhteistyöprojektin, jossa kartoitettiin lämmitysöljysäiliöiden kuntoa Tampereen Kissanmaan, Uudenkylän ja Kalevan kaupunginosissa. Alkusysäyksenä projektille olivat öljyvahingot, jotka johtuivat vanhoista tarkastamattomista säiliöistä tai säiliöstä, joita ei ollut poistettu käytöstä asianmukaisesti. Projektin aikana kiinteistöjen omistajat saivat tietoa öljysäiliöihin liittyvistä määräyksistä, säiliötarkastuksista ja huoltotoimenpiteiden tärkeydestä.

Lisäksi Tampereella pidettiin koulutuspäivä, joka oli suunnattu Pirkanmaan alueella toimiville öljysäiliötarkastajille sekä ympäristö- ja pelastusviranomaisille.Yhteistyöprojektin päätyttyä todettiin tarve jatkaa neuvontaa ja jakaa tietoa öljylämmittäjille myös jatkossa. Tarpeeseen laadittiin tämä "Lämmitysöljysäiliön ja öljylämmityslaitteiston sijoittaminen, huolto, tarkastuttaminen ja käytöstä poistaminen" opas ja ”Pidä huolta öljysäiliöstäsi” asukastiedote.

”Pidä huolta öljysäiliöstäsi” asukastiedote jaetaan Pirkanmaalla kevään 2010 aikana noin 29 000 öljylämmitteiseen kiinteistöön. Asukastiedotteeseen on koottu tärkeimmät asiat, jotka opastavat lämmitysöljysäiliön omistajia toimimaan turvallisesti. Tiedote on painatuskelpoinen ja sen toivotaan leviävän valtakunnallisesti öljylämmitteisten kiinteistöjen omistajille. Tiedotetta voidaan jakaa palotarkastusten, öljysäiliöiden kuntokartoitusprojektien tai säiliötarkastusten yhteydessä. Kiinteistön omistajien toivotaan tutustuvan tähän tiedotteeseen ja kiinnittävän sen vaikkapa kattilahuoneensa seinällä.

”Pidä huolta öljysäiliöstäsi” asukastiedote on myös tämän oppaan liitteenä.

Tämä opas kertoo tiedotetta laajemmin kiinteistön lämmitysöljysäiliön ja öljylämmityslaitteiston huollosta, tarkastuttamisesta ja mahdollisesta käytöstä poistamisesta.

Tämän asukasopas ja tiedote on laadittu Tampereen aluepelastuslaitoksen, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (31.12.2009 saakka Pirkanmaan ympäristökeskus) ja Tampereen kaupungin ympäristöpalveluiden yhteistyönä.

Pilottihankkeen päärahoittajana on öljysuojarahasto (ÖSRA). Lisäksi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Pirkanmaan pelastuslaitos osallistuivat hankkeen rahoitukseen. Asiantuntija-apua hankkeen toteuttamiseen on saatu myös mm. Turvatekniikan Keskukselta (TUKES), Öljy- ja kaasuala keskusliitolta sekä vakuutusyhtiöltä, josta monet kiitokset.

Asukastiedote, Pirkanmaa

Pä svenska:
Informationsbroschyr till fastighetsägare om oljecisternen
Guide för invånare, Birkaland

 

 

Asukastiedotetta täydentävä opas "Pidä huolta öljysäiliöstäsi"


Tämän oppaan tarkoituksena on tuoda esille niitä käytännön asioita ja menettelytapoja, joiden avulla voidaan öljylämmityslaitteiston käyttö ja lämmityspolttoöljyn varastointi kiinteistöllä suorittaa turvallisesti ja ennaltaehkäistä öljyvahinkoja.

Oppaassa käydään läpi öljysäiliön ja öljylämmityslaitteiston elinkaaren eri vaiheita, kerrotaan palo- ja ympäristöviranomaisten vaatimuksista sekä korostetaan öljysäiliön ja varusteiden säännöllisen tarkkailun, tarkastusten, kunnossapidon ja huollon tärkeyttä. Tärkein öljyvahinkoja estävä toimenpide on öljysäiliön ja öljylämmityslaitteiston säännöllinen huoltaminen ja tarkastaminen. Oppaassa myös neuvotaan, miten tulee menetellä esimerkiksi öljylämmityskiinteistön kaupassa, vanhan öljysäiliön käytöstä poistamisessa ja öljyvahingon sattuessa.

Mahdollisimman nopea puuttuminen vuototilanteeseen, parantaa mahdollisuuksia rajoittaa öljyvahingon leviäminen sekä estää ympäristön pilaantuminen ja torjuntakustannusten kasvaminen.

Pelastuslaitos, asukastiedotetta täydentävä opas

 

 

 

 

Yhteistyöprojektit


Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö on yhteistyössä Pirkanmaan pelastuslaitoksen kanssa kartoittanut pohjavesialueilla sijaitsevia öljysäiliöitä. Kesällä 2006 kartoitettiin Aakkulanharjun pohjavesialueella sijaitsevien asuinkiinteistöjen öljysäiliöt ja kesällä 2009 Epilänharjun-Villilän pohjavesialueella sijaitsevien asuinkiinteistöjen öljysäiliöt. Pirkanmaan ympäristökeskus, Pirkanmaan pelastuslaitos ja Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö toteuttivat yhteistyössä vastaavanlaisen valvontaprojektin Kaleva-Kissanmaa-Uusikylä- alueella kesällä 2008.

Aakkulanharjun pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti (2006)
Kaleva-Kissanmaa-Uusikylä- alueen lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti (2008)
Epilänharju- Villilän pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti (2009)

Julkaisut ja selvitykset

Lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojektin yhteenveto 12.12.2008
Epilänharju-Villilän öljysäiliöprojekti 2010
Hämeen ammattikorkeakoulun opinnäytetyö, Henri Mäkinen: Öljysäiliökartoitus Valkeakosken, Urjalan ja Kylmäkosken pohjavesialueilla
Ylöjärvenharjun pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti 2011
Seminaari 10.9.2008

Maatalouden polttoainesäiliöiden tarkastus ja määräykset seminaariaineisto 10.5.2016