login
Maatilojen farmarisäiliöt
Polttonesteiden varastointi maatiloilla farmarisäiliöissä -opas


Pirkanmaalla tapahtuneiden öljyvahinkotapausten johdosta Pirkanmaan pelastuslaitos, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Tampereen kaupungin ympäristösuojeluyksikkö ovat yhteistyössä laatineet oppaan. Tähän oppaaseen on koottu tärkeimmät asiat, jotka opastavat kiinteän farmarisäiliön omistajia toimimaan turvallisesti. Asiantuntija-apua oppaan toteuttamisessa on saatu mm. Turvatekniikan keskukselta (Tukes), Maataloustuottajain (MTK) Pirkanmaa liitolta sekä ProAgria Pirkanmaalta.

 

Oppaan sisältö


Opas sisältää mm. farmarisäiliön tarkistuslistan, jonka avulla säiliön omistaja/haltija voi itse tarkastaa polttoaineen varastoinnin turvallisuutta, uuden säiliön osto-oppaan sekä tietoa öljysäiliöihin ja öljyn varastointiin liittyvistä viranomaismääräyksistä. Oppaassa on myös maatalouden jakelupisteen toteuttamisohjeita ja rakenteiden mallikuvia varastoitavan polttoaineen säiliötilavuuden ollessa alle 10 m3.

Polttonesteiden varastointi maatiloilla farmarisäiliöissä
Farmarguide

Farmarisäiliön tarkastuslista

Oppaassa korostetaan farmarisäiliön ja varusteiden säännöllisen tarkkailun, tarkastusten, kunnossapidon ja huollon tärkeyttä öljyvahinkoa estävinä toimenpiteinä. Vastuu farmarisäiliöstä on säiliön omistajalla, joka ensisijaisesti vastaa mahdollisen öljyvahingon puhdistuskustannuksista.

Mahdollisimman nopea puuttuminen vuototilanteeseen, parantaa mahdollisuuksia rajoittaa öljyvahingon leviäminen sekä ympäristön pilaantuminen ja torjuntakustannusten kasvaminen.

Opasta tai erikseen "Farmarisäiliön tarkastuslistaa" voidaan jakaa palotarkastusten, farmarisäiliöiden kuntokartoitusprojektien tai säiliötarkastusten yhteydessä.