login
Kuluttajailotulitteet (kaupasta saatavat ilotulitteet)


Ilotulitteiden yksityisestä käytöstä on ilmoitettava pelastusviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä vähintään viittä vuorokautta ennen tapahtumaa.

Pelastusviranomaisen tekee asiasta kirjallisen päätöksen. Pelastusviranomainen voi asettaa toiminnalle turvallisuuden kannalta tarpeellisia ehtoja ja rajoituksia tai kieltää käytön. Muunlaisia kuin Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymiä ilotulitteita ei saa käyttää.

Yleisötilaisuuksissa pidettävästä ilotulituksesta tehdään ilmoitus poliisille.Ilotulitusvälineet on säilytettävä ennen käyttöä lukitussa kaapissa siten, ettei niiden läheisyydessä ole sellaisia lämmönlähteitä tai tulenkäsittelyä, joka voisi aiheuttaa tulitteiden syttymisen. Ilotulitusvälineitä ei kuitenkaan saa säilyttää ullakkotiloissa, kellarin asuntokohtaisissa säilytystiloissa eikä yhteiskäytössä olevissa tiloissa.

 

 

Ohjeistus käyttöön ja kiellot

 

 

 

  • Valitse turvallinen, riittävän aukea käyttöpaikka, huomioi että taivaalle ammutun raketin jäänteet tippuvat takaisin maahan ja voivat aiheuttaa vahinkoja.
  • Tue padat hyvin ja käytä raketeille asianmukaisia ampumatelineitä.
  • Älä suuntaa ilotulitetta tai heitä sytytettyä tulitetta kohti muita ihmisiä, rakennuksia, muuta omaisuutta tai palavaa materiaalia. Huomioi myös lähistön eläimet.
  • Suojalasien käyttö on pakollista ja niiden käyttämättä jättämisestä voidaan kirjoittaa sakko. Myös katselijoiden on suositeltavaa käyttää suojalaseja. Käytä sytyttämiseen sytytyspuikkoa.
  • Älä muuntele tai yhdistele millään tavalla kaupasta saatavia tuotteita. Ei omatekoisia tuotteita. Hätärakettien käyttö ilotulitusvälineinä on kielletty. Hätärakettien aiheettomassa käytössä tekijä syyllistyy rikoslain 34 luvun 10 §:ssä tarkoitettuun perättömään vaarailmoitukseen.
  • Älä sytytä sisätiloissa ulkokäyttöön tarkoitettuja ilotulitteita. Ei myöskään asuinrakennuksen parvekkeelta tai ikkunasta.
  • Älä sytytä kädessäsi ilotulitetta, ellei ohjeessa nimenomaisesti todeta, että se on turvallista. Tutustu käyttöohjeisiin jo kotona. Noudata käyttöohjeen suojaetäisyyksiä.
  • Älä luovuta hankkimiasi ilotulitteita alaikäisten tai alkoholin vaikutuksen alaisten käytettäväksi, vastuu hankkimiesi tuotteiden käytöstä on aina Sinulla.
  • Ilotulituksen tulee pääsääntöisesti loppua ennen klo 22:00.

Jos tuote ei toimi, odota vähintään 10 minuuttia. Älä käytä viallisia tai toimimattomia tuotteita, vaan palauta ne ostopaikkaan. Myyntipisteiden on järjestettävä kuluttajien palauttamien viallisten ilotulitteiden vastaanottaminen uuden vuoden jälkeen. Myyntipisteissä on oltava kirjallinen ohjeistus tätä varten.

Ilotulitteiden käytössä on aina noudatettava erityistä varovaisuutta. Ilotulitteen suuntaamista toista ihmistä kohden tai ilotulitteen heittämistä yleisön joukkoon ei pidetä ilotulitteen huolimattomana käsittelynä, vaan tahallisena ja rangaistavana tekona. Ilotulitteiden virheellisestä käytöstä saattaa loukkaantumisen lisäksi olla seurauksena tulipalo.

 

 

 

Lomake palautetaan


Sähköpostilla osoitteeseen pelastus.tapahtumat(a)tampere.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan pelastuslaitos, Satakunnankatu 16, 33100 TAMPERE, kuoreen merkintä "ilotulitukset".
 

Ilmoituslomake ilotulituksesta suomeksi / svenska

Lomakkeen täytössä huomioitavaa: Pirkanmaan pelastuslaitos ei laskuta ilmoitusten käsittelystä, joten lomakkeen kohtaa laskutustiedot ei tarvitse täyttää.

 

 

Kaupasta saatavien ilotulitteiden käytöstä ei tarvitse tehdä ilmoitusta 31.12 klo 18:00 ja 1.1 klo 02:00 välisenä aikana. Poikkeuksena tästä on Tampereen kaupungin ydinkeskusta, jossa ilotulitteiden käyttö on kielletty.