login
Omavalvonta

Muiden kuin pientalojen osalta otetaan vaiheittain käyttöön omavalvonta koko Pirkanmaalla. Omavalvonnassa pelastuslaitos postittaa valvottaviin kohteisiin omavalvontakirjeen, -lomakkeen ja opasmateriaalia, joiden perusteella taloyhtiössä tehdään omatoimisesti kartoitus taloyhtiön paloturvallisuuden perusasioista. Tarkastuslomake palautetaan pelastuslaitokselle, jossa lomakkeen perusteella arvioidaan mahdolliset jälkivalvontatarpeet sekä kirjataan suoritettu omavalvonta valvontarekisteriin. Perinteinen palotarkastus suoritetaan kohteisiin, jotka eivät palauta omavalvontalomaketta.

 

Asuinkiinteistön pelastussuunnitelma