login
Opetusvideoiden tukimateriaali

Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

 

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

 

Lisätietoja videoiden käsittelemistä paloturvallisuusasioista löytyy mm. linkistä: www.spek.fi/Suomeksi/Turvatietoa/Paloturvallisuus

Voida ladata tukimateriaalin tästä.

Pelastuslaitos Suomessa, osa 1 ja 2

Videon tarkoitus:

 • Esitellään suomalaisen pelastuslaitoksen monipuolista toimintaa.
 • Kerrotaan suomalaisesta toiminta- ja auttamiskulttuurista.
 • Esitellään pelastuslaitoksen eri työtehtäviä (ensihoitotehtävät tarkoittavat potilaan hoitamista kohteessa sekä kuljettamista ambulanssilla sairaalaan).

 

Keskusteluaiheita:

 • Naishoitaja hoitaa miestä ja toisinpäin.
 • Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus sitoo pelastuslaitoksen työntekijöitä.
 • Pelastuslaitos on itsenäinen organisaatio, jonka perustehtävä on ihmishenkien pelastaminen.
 • Pelastuslaitos tekee tarvittaessa yhteistyötä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa.
 • Kaikki ovat samanarvoisia, rahalla ei voi ostaa parempaa palvelua.
 • Apu on maksutonta.
 • Hätänumerosta 112 saa apua kiireelliseen hätätilanteeseen, joka uhkaa henkeä, terveyttä, rakennuksia tai ympäristöä.
Tulipalojen ehkäisy omassa asunnossa

Videon tarkoitus:

 • Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa oman kotinsa turvallisuuteen.
 • Palovaroitin asunnossa on pakollinen, mutta vastuu sen kunnosta on asukkaalla.
 • Palovaroitin on testattava kuukausittain, ja paristo on vaihdettava vuosittain.
 • Mikäli palovaroitin on kytketty sähköverkkoon, kysy ohjeita testaukseen ja pariston vaihtoon asunnon omistajalta.
 • Sammutuspeite kuuluu olla näkyvillä kodissa, koska sillä voidaan sammuttaa pieniä tulipaloja.
 • Ruuanlaiton yhteydessä syttyvää tulipaloa ei saa sammuttaa vedellä, koska tuli leviää räjähdysmäisesti.
 • Kodinkoneita ei saa jättää yksin päälle kotiin.
 • Tupakointi sisällä ei ole turvallista ja taloyhtiön säännöt voivat kieltää sen.
 • Sauna ei ole varasto, ei pyykin kuivaustila eikä saunan lämmöllä lämmitetä asuntoa.

 

Keskusteluaiheita:

 • Palovaroittimen testaaminen.
 • Ruuanlaiton turvallisuus.
 • Kodinkoneiden paloturvallisuus. Myös pesukoneet voivat syttyä palamaan.
 • Tupakointi.
Tulipalojen ehkäisy asuntolassa

Videon tarkoitus:

 • Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa asuinympäristönsä turvallisuuteen.
 • Palovaroitin hälyttää paikallisesti omassa asunnossa, ja automaattinen paloilmoitin hälyttää, mikäli muuallakin asuntolassa on syttynyt tulipalo. Ota hälytys aina vakavasti, vaikka et näkisi savua.
 • Tulipalosta on aina ilmoitettava 112:teen
 • Jatkojohtoja ei saa olla monta peräkkäin, ja turvallisin jatkojohto on varustettu on/off-kytkimellä.
 •  Sähkölaitetta ei saa peittää.
 • Lieden päälle eikä läheisyyteen ei saa laittaa mitään palavaa.
 • Käytävillä olevat tavarat vaikeuttavat poistumista.
 • Tupakointi on sallittua vain ulkona merkityillä paikoilla.

         

 

Keskusteluaiheita:

 • Automaattisen paloilmoittimen toimintaperiaate.
 • Asuntolan toimintaohjeet tulipalossa sekä henkilökunnan antamien poistumis- ja turvallisuusohjeiden noudattaminen.
 • Yleinen siisteys ja poistumisreittien kulkukelpoisuus.
 • Jatkojohtojen käyttö. Suomessa sähköasennuksia saa tehdä vain sähköalan ammattilaiset.

 

Kuinka toimia tulipalon sattuessa asunnossa

Videon tarkoitus:

 • Miten toimitaan tulipalon sattuessa.
 • Kodin pienet tulipalot voi sammuttaa sammutuspeitteellä.
 • Jos tulipalo ei sammu, tulee poistua asunnosta ja sulkea ovi perässä, varoittaa naapureita ja auttaa toisia ihmisiä poistumisessa.
 • Jos tulipalo on muussa asunnossa ja porraskäytävässä on savua, tulee jäädä omaan asuntoon ja soittaa 112.

 

Keskusteluaiheita:

 • Sammutuspeitteen käyttö.
 • Poistuminen, jos tulipalo on omassa asunnossa/muualla rakennuksessa.
 • Varateiden käyttäminen. Ota aina selvää, miten kodissasi on järjestetty varatie. Älä koskaan hyppää korkealta. Odota rauhassa, sillä pelastuslaitos tulee tarvittaessa auttamaan
Kuinka toimia tulipalon sattuessa asuntolassa - Tulipalo omassa huoneessa.

Videon tarkoitus:

 • Miten toimitaan tulipalon sattuessa.
 • Jos palo on sinun huoneessasi, poistu välittömästi. Savu on myrkyllistä.
 • Ilmoita palosta henkilökunnalle ja noudata heidän ohjeitaan.

 

Keskusteluaiheita

 • Poistumisen tärkeys tulipalossa.
 • Tulipalossa syntyvä savu on myrkyllistä. Jo muutama hengenveto tainnuttaa ihmisen. Älä avaa ovea tulipalolle/savulle. Poistu aina savuttoman tilan kautta.
 • Oven sulkeminen perässä rajoittaa savun ja tulipalon leviämistä ja antaa aikaa poistumiseen.
 • Henkilökunnan ohjeita tulee aina noudattaa
Kuinka toimia tulipalon sattuessa asuntolassa - Tulipalo toisessa huoneessa

Videon tarkoitus:

 • Palohälytys on aina otettava vakavasti, vaikka se ei ole omassa asunnossa.
 • Mukaan voi ottaa henkilökohtaiset tavarat (lompakko, avaimet, henkilöpaperit, puhelin).
 • Henkilökunnan ohjeita tulee noudattaa.
 • Kokoontumispaikalla on pysyttävä, kunnes henkilökunta antaa poistumisluvan.
Poistuminen ja poistumisturvallisuuden tärkeys asunnossa - Tulipalo omassa asunnossa • Tulipalo toisessa huoneessa

Videon tarkoitus

 • Kertoa kuinka tärkeää on tutustua etukäteen poistumisreitteihin.
 • Kerrostalon porrashuoneessa ei saa säilyttää mitään ylimääräistä.
 • Mahdollisen palon sattuessa ei saa käyttää hissiä, sillä tulipalo on saattanut vahingoittaa hissin ohjausjärjestelmää.
 • Savuiseen rappukäytävään ei saa mennä, savu tappaa.

 

Keskusteluaiheita

 • Tavarat rappukäytävässä houkuttelevat tuhopolttajia ja syttyessään estävät porrashuoneen käytön poistumiseen.
 • Tutustu oman talosi varapoistumisreitteihin ja niiden toimintaan.
 • Savuiseen porrashuoneeseen ei saa mennä.
 • Omassa kodissa odotetaan avun saapumista. Suomalaiset kerrostalo-asunnot on rakennettu niin, että ne pitävät tulipaloa ulkopuolellaan 30 - 60 min. Tarvittaessa tiivistä ovea märällä pyyhkeellä, mene ikkunan ääreen ja herätä pelastajien huomio.  Odota pelastuslaitosta parvekkeella mikäli sinne ei tule savua. Pysy aina savun alapuolella ja odota rauhallisesti apua.
Poistuminen ja poistumisturvallisuuden tärkeys asuntolassa

Videon tarkoitus:

 • Tutustu poistumisreitteihin etukäteen.
 • Poistumisreitit on merkitty opasteilla.
 • Poistumisreiteillä ei saa olla tavaraa eikä savuiseen tilaan saa poistua.
 • Hälytyksen sattuessa on poistuttava kokoontumispaikalle.

 

Keskusteluaiheita:

 • Hälytykset on otettava tosissaan ja poistuttava rakennuksesta kokoontumispaikalle. Tulipalo on nopea. Aikaa poistumiseen on vain muutamia minuutteja.
 • Suljetut ovet ja ikkunat rajoittavat paloa ja antavat lisäaikaa poistumiseen.
 • Savuiseen tilaan ei saa poistua. Savu on myrkyllistä.
 • Käytävillä olevat tavarat vaikeuttavat poistumista ja pelastustöitä.
 • Kokoontumispaikalle keräännytään ja siellä odotetaan jatko-ohjeita, jotta voidaan varmistua kaikkien päässeen turvaan.